Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 14 september 2020 klockan 12:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset

Publicerad 1 juli 2020

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset och de nya rekommendationerna. Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterad 2020-09-25

Den 10 augusti fattade utbildningsnämnden ett huvudmannabeslut om att bedriva undervisning på distans för att minska trängseln i kollektivtrafiken samt möjlighet för rektor att fatta beslut om undervisning på distans för enskilda elever och lärare. Beslutet gällde perioden 10 augusti-30 september. 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 22 september fattades ett nytt beslut som gäller perioden 1 oktober-31 december. Det nya huvudmannabeslutet innebär att fortsätta bedriva undervisning på distans för att minska trängseln i kollektivtrafiken samt fortsatt möjlighet för rektor att fatta beslut om undervisning på distans för enskilda elever och lärare. 

Mer information om beslutet hittar du på goteborg.se/namndhandlingar


Uppdaterad 2020-08-11

Information inför skolstart ht 2020

Gäller för elever vid Schillerska gymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, IHGR, Burgårdens gymnasium, Katrinelundsgymnasiet, Bernadottegymnasiet, Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, Ester Mosesson gymnasium och Bräckegymnasiet

Möjlighet för skolan att besluta om distansundervisning

Den 16 juli kom ett beslut från utbildningsdepartementet om tillfälliga bestämmelser som öppnar för möjligheten till distansundervisning när läsåret startar i augusti. Syftet med det nya beslutet är att lärare och elever ska kunna följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska trängsel i kollektivtrafiken. Utbildningsnämnden har den 10 augusti fattat beslut om att bedriva undervisning på distans.

Beslutet gäller de kommunala gymnasieskolorna Schillerska gymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, IHGR, Burgårdens gymnasium, Katrinelundsgymnasiet, Bernadottegymnasiet, Lindholmens tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet, Ester Mosesson gymnasium och Bräckegymnasiet.

Beslutet innebär följande:

• Så långt det är möjligt sker skolstart efter kl. 09.00 för undervisning i skolans lokaler
• För högskoleförberedande program gäller att högst 60% av eleverna ges undervisning på skolan, medan resterande elever ges undervisning på distans
• För yrkesprogrammen, samt Estetiska programmet på Schillerska gäller att högst 80% av eleverna ges undervisning på skolan medan resterande elever ges undervisning på distans eller är på arbetsplatsförlagt lärande.

Respektive skola organiserar och informerar

Respektive skola har till uppgift att organisera ovanstående utifrån de förutsättningar som finns på varje skola. Detta innebär att upplägg och genomförande kommer att se olika ut på olika skolor. Du som är elev vid- eller vårdnadshavare till elev vid berörda skolor kommer att få mer information om hur det påverkar din undervisning.

Varför gäller inte beslutet alla gymnasieskolor?

Beslutet omfattar alla kommunala gymnasieskolor i Göteborg utom Motorbranschens tekniska gymnasium och Angeredsgymnasiet eftersom beslutet grundar sig i att minska smittspridning och trängsel i kollektivtrafiken i de centrala delarna av stan.

Ovanstående gäller under perioden 10 augusti till och med 30 september 2020. Under september kommer utbildningsnämnden att ta ställning till vad som gäller från 1 oktober 2020.


Här hittar du mer information om det nya Coronaviruset:

Utbildningsförvaltningen tar del av Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters information och arbetar enligt rekommendationerna från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter. Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset. 

  •  Information från 1177: www.1177.se

  • Informationsnumret 113 13 om den nya coronaviruset Covid-19: Ring telefonnummer 113 13.   

Other languages?

Please click on "Other languages" at the top of this page for information in English or other languages. 

${loading}