Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 23 mars 2020 klockan 08:29 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en allmän smittspridning i samhället. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. På krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad på läget. Tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

Publicerad 9 mars 2020

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övergår till undervisning på distans från och med 18 mars.

Så här arbetar utbildningsförvaltningen med undervisning på distans

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övergår till undervisning på distans från den 18 mars.

Detta innebär att:

 • Det är mycket viktigt att delta på lektionerna och ta ansvar för sina studier.
 • Närvaro är obligatoriskt. Både närvaro och frånvaro kommer att rapporteras på samma sätt som vanligt.
 • Undervisningen kommer i möjligaste mån att följa schemat, men några förändringar kan behöva göras.
 • Skolorna använder olika digitala verktyg för undervisning på distans, och alla elever/studerande får information från sin skola om hur undervisningen ska genomföras.
 • Elever/studerande på APL/LIA/praktik följer arbetsplatsens bestämmelser. Om arbetsplatserna stänger får eleverna/de studerande istället följa undervisningen på distans från sin skola.
 • Personal finns på plats i skolan och kan kontaktas via mejl eller telefon för frågor. Detta gäller både rektorer, lärare och elevhälsa.
 • Vid behov finns det möjlighet att efter att ha kontaktat skolan hämta material.
 • I dagsläget vet man inte hur länge vi kommer att bedriva undervisning på distans.


Undervisning på distans från och med 18 mars

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övergår till undervisning på distans från och med 18 mars.

För gymnasieelever/studerande i kommunala gymnasieskolor, komvux och yrkeshögskola kommer undervisningen från och med 18 mars att genomföras på distans. APL, LIA och praktik fortsätter enligt plan för alla skolformer. Under förutsättning att man som medarbetare är frisk utför man sitt arbete på sin ordinarie arbetsplats. Gymnasiesärskolans individuella program vid Katrinelund, Hökegården, Rosenhöjd, Högsbodal och Landala fortsätter sin verksamhet som vanligt.


Här hittar du mer information:

Utbildningsförvaltningen tar del av Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters information och arbetar enligt rekommendationerna från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter. Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset.

 • Vanliga frågor och svar, information från Folkhälsomyndigheten:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 • Information från Smittskydd Västra Götaland:

www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/coronavirus-2019-ncov-information-till-allmanhet/

 • Information från Krisinformation.se:

www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

 • Information från 1177: www.1177.se

 • Informationsnumret 113 13 om den nya coronaviruset Covid-19: Ring telefonnummer 113 13.

Other languages?

Please click on "Other languages" at the top of this page for information in English or other languages.

  ${loading}