Renovering av trappan på Brantbacken, 15 augusti – 14 oktober

Publicerad 4 juli 2022

Trappan på Brantbacken är i behov av renovering. Arbetet kommer att utförs under dagtid klockan 07:00 – 16:00, under perioden 15 augusti – 14 oktober.

Under arbetets gång kommer trappan att vara helt avstängd. Vänligen välj en annan väg. Det kommer finnas skyltar som visar dig rätt.