5 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 9 oktober 2017

Publicerad 10 oktober 2017

Fördelning av stöd för Interkulturella projekt Sista ansökningsdag var den 23 augusti 2017 och 13 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 018 770 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 9 oktober 2017 att fördela 330 000 kr till fem av de sökande projekten.

  • Dialogföreningen: De är sura sa räven - 60 000 kr
  • Kulturförening Skanafrik: Afrosvensk Mångkulturell Festival - 75 000 kr
  • Light Artworks: River of light 2018 - 70 000 kr
  • Svenska Klezmerföreningen: Klezmer Queens - 45 000
  • Ung FAPS: FRAMES, On Women, Portuguese film festival - 80 000 kr

Summa 330 000 kr

Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.