Information om goteborg.se och Google Analytics

Publicerad 8 mars 2021

Goteborg.se använder inte längre Google Analytics för analys av webbplatsen.

Från och med 26 februari använder vi inte längre analysverktyget Google Analytics på goteborg.se. Detta på grund av risken att personuppgifter felaktigt förs över till Google i USA. Göteborgs Stad har också gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Verktyget användes mellan 1 oktober 2008 och 26 februari 2021 för att följa upp och förbättra webbplatsen.

Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

Om kakor på goteborg.se