Asfaltering på Gärdsåsgatan, 1 augusti – 9 september

Publicerad 5 juli 2022

Delar av trottoaren och körbanan på Gärdsåsgatan behöver asfalteras om. Utslitna brunnar ska också bytas ut och kantsten ska justeras. Arbetet utförs under dagtid klockan 07:00 – 20:00, under perioden 1 augusti – 9 september.

Arbetet sker i etapper: 1: Fräsning. 2: Byta utslitna brunnar samt justera kantsten och asfaltera trottoar. 3: Lägga ny asfalt på körbanan. 4: Måla och återuppbygga refuger.

Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs, och vi ber om er förståelse för detta. Ta gärna alternativa vägar om möjligt. När det inte går att passera så kommer flaggvakter att hänvisa er rätt.