Arbeten längs Mölndalsvägen, 7 december 2021 – januari/februari 2022

Publicerad 6 december 2021

I samband med bostadsbyggandet som pågår i området utför trafikkontoret i samarbete med Veako ombyggnad av gång- och cykelväg samt p-fickor i området. Snart påbörjas arbetena utmed Mölndalsvägen. Arbetena beräknas pågå med start på tisdag 7 december och pågå till jan-feb 2022.

Arbetena innebär ytskiktsarbeten i form av kantsten, p-fickor och övrig stensättning. Vi ska även bredda Mölndalsvägen på en del av sträckan ut mot spårvägen. Cyklister och gående kommer i största mån hänvisas till östra sidan av Mölndalsvägen samt en fil av Mölndalsvägen kommer stängas åt gången, följ orange hänvisningskyltning.