Beslutat av socialnämnden Centrum 20 april 2021

Publicerad 30 april 2021

I protokollet kan du läsa vad politikerna i socialnämnden Centrum beslutade om på sitt sammanträde 20 april 2021.

Protokollet för mötet hittar du via länken här och under handlingar och protokoll på goteborg.se