Tack för att ni sparar vatten – det gör att vi sparar el

Publicerad 7 december 2022

Energikrisen har gjort att vi alla behöver hjälpas åt att spara el, och ett sätt att göra det är att spara vatten. Göteborgarna har varit duktiga på det och har minskat sin vattenförbrukning med 7–8 procent under november jämfört med tidigare år. Det går åt stora mängder el för att producera och distribuera dricksvatten, så göteborgarnas insats har betytt mycket.

Att vara sparsam med vattnet är också ett sätt vara sparsam med el eftersom det går åt mycket el för att först rena och sedan transportera vattnet genom de 180 mil ledningar vi har i Göteborg. Att vara snål med varmvattnet sparar ännu mer eftersom det behövs energi för att värma vattnet. Genom att spara vatten minskar även mängden avloppsvatten som ska transporteras till reningsverket och som behöver renas innan det släpps ut i havet.

Vi hjälper varandra

Kriget i Ukraina har resulterat i höga elpriser och gjort det svårare att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Gör vi det, dämpar vi elkostnaderna och minskar risken för elbrist i vinter. Det är också solidariskt eftersom vi både hjälper varandra i Sverige och i våra grannländer. (Källa: Energimyndigheten) 

Du kan läsa mer om hur du kan spara el på Energimyndighetens hemsida: Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se)

Så mycket el kan vi spara genom att spara vatten

I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person och dygn, medan de i Danmark bara gör av med ungefär 100 liter per person och dygn. I Köpenhamn är vattenförbrukningen 30 procent lägre än i Göteborg. Om vi i Göteborg skulle minska vattenförbrukningen till samma nivå som Köpenhamn skulle vi kunna spara upp till 230 GWh/år vilket motsvarar en minskning med 3 procent av el och fjärrvärme i Göteborg.

Det finns många sätt att spara vatten. Att fylla disk- och tvättmaskinen, ta en kort dusch i stället för att bada och att stänga av kranen när du borstar tänderna är några exempel. Du kan hitta fler tips på hur du kan spara vatten på goteborg.se/sparavatten

Så sparar Kretslopp och vatten på energi

Alla verksamheter i Göteborgs Stad som kan ska spara energi vintern 2022/2023 eftersom risken för energibrist är stor under denna period. Att minska vattenförbrukningen är det som på kort sikt gör att vi kan minska elförbrukningen i vår – Kretslopp och vattens – verksamhet, men vi undersöker också vad vi kan göra på lång sikt.