Nu blir det möjligt att hålla även bygglovspliktiga uteserveringar öppna i vinter

Efter ett nytt inriktningsbeslut i byggnadsnämnden kan café- och restaurangbranschen ansöka om att få ha sina helt eller delvis inbyggda uteserveringar under vinterhalvåret 2021/2022.

Publicerad 1 oktober 2021

Precis som i fjol så möjliggörs nu för caféer, restauranger och krogar i Göteborg att ha sina uteserveringar öppna under vinterhalvåret. Efter ett nytt inriktningsbeslut i byggnadsnämnden kan café- och restaurangbranschen ansöka om att få ha sina helt eller delvis inbyggda uteserveringar under vinterhalvåret 2021/2022.

Med anledning av rådande läge med Covid-19 och fortsatta rekommendationer om att hålla avstånd har det kommit in önskemål om att kunna ha kvar sina uteserveringar även denna vinter.

– Vanligtvis ger vi inte bygglov för uteserveringar under vintern, men precis som förra året med anledning av pandemin, så tycker vi att det finns anledning att frångå detta även i år. Vi gör det för att stötta våra företagare att kunna ha större utrymmen och bättre avstånd för att minimera smittspridning, säger Carita Sandros, chef byggavdelningen, stadsbyggnadskontoret.

Tidsbegränsat bygglov

De som i dag har ett tidsbegränsat bygglov för sommarservering som gäller till 31 oktober, måste söka nytt bygglov för att få ha sin uteservering öppen under vintern.

– Vi kan inte bara förlänga bygglovet eftersom vi ställer lite andra krav på uteserveringarna under vintern. Det gäller till exempel konstruktionen som ska klara av snö bland annat. Det behöver vara säkert för dem som vistas på uteserveringen vintertid.

Skillnaden mot i fjol är att man nu söker bygglov endast för vintersäsongen:

– Detta för att få en så snabb och effektiv hantering som möjligt för sökande, förklarar Carita Sandros.

Skicka in så fort som möjligt

Förra året fick ett 30-tal aktörer förlängd uteserveringssäsong.

– Vi kommer hantera ansökan så fort som möjligt. Om vi får en stor anstormning kanske det kommer vara så att man inte hinner få det till sista oktober. Men om vi ser att det finns förutsättningar för att få ett bygglov så kommer vi att kommunicera det, även om vi inte hunnit färdigt med handläggningen. Vill man ha en uteservering är det därför viktigt att man kommer in med ansökan så fort som möjligt eftersom sommarserveringen egentligen ska vara nedplockad till första november.

Säkerställ markupplåtelse

Om uteserveringen ska ligga på allmän plats krävs, förutom bygglov, också markupplåtelse från polisen för nyttjande av platsen. För Göteborgs Stads räkning hanteras detta av trafikkontoret.

– Det kommer därför vara viktigt att den som vill ha en uteservering på allmän plats under vintern säkerställer att markupplåtelse kan fås innan man söker bygglov hos oss, betonar Carita Sandros.

Det är viktigt att man i ansökan motiverar varför man söker ett tidsbegränsat bygglov. Det vill säga att man med anledning av covid-19 vill förbättra sina möjligheter att ha en servering där man kan hålla avstånd.

Enklare uteservering

– Vi vill gärna lyfta fram möjligheten att ha en enklare uteservering som inte kräver bygglov. Den typen av uteserveringar kan ha stolar, bord och värmare som är lätt att plocka undan på grund av väder eller om det behöver göras något ledningsarbete. Även för dessa serveringar krävs polistillstånd om den står på allmän plats.

På goteborg.se finns mer information om uteserveringar och vilka tillstånd som behövs: Uteservering - Företagare - Göteborgs Stad (goteborg.se)

För mer information, kontakta:

Stadsbyggnadskontorets kundservice 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)