Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 29 maj 2020 klockan 15:41 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Hur förändrar en kris våra vanor i staden?

Fotograf: Frida Winter

Publicerad 31 mars 2020

Många drabbas hårt på olika sätt till följd av nya coronaviruset. Vår rörlighet begränsas och tillgängligheten till viktiga funktioner i samhället reduceras. Oro för smitta och myndigheters restriktioner har vänt upp och ned på mångas vardagsliv. Med hjälp av en webbenkät vill nu Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Göteborgs Stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation.

På KTH (Kungliga Tekniska högskolan) bedrivs forskning om hur vi genom planering och stadsbyggande kan nå mer jämlika livsvillkor och minska segregationen. KTH har tagit fram en webbenkät för att samla underlag och bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation för sina invånare i olika delar av staden.

Vi hoppas att du vill vara med och svara på enkäten. Du får gärna gå in och svara flera gånger i takt med att dina vanor förändras. I studien ingår även Stockholm och Uppsala.

Här kan du fylla i enkäten och berätta om dina levnadsvanor i coronatider. Enkäten kommer att ligga ute under minst två månader. Resultaten redovisas endast på övergripande nivå, syftet är att fånga mönster i staden, inte enskilda individers beteenden.

Till webbenkäten: Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?

Dina svar hanteras helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas på övergripande nivå och som sammanslagna resultat. Enskilda svar kommer inte kunna urskiljas. Vi är intresserade av att fånga mönster i staden och inte individers beteenden. Data och resultat kommer användas för forskningsändamål inom KTH (inom Tillämpad Stadsbyggnad och Senseable Stockholm Lab). Respektive kommun som deltar kommer också kunna ta del av data från den egna kommunen i analys- och utvecklingssyfte.

Om enkäten Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? (Senseable Stockholm Labs webbplats)

Frågor?

Birgitta Lööf, e-post: birgitta.loof@sbk.goteborg.se
Göteborgs Stad

Ann Legeby, e-post: varstad_covid19@kth.se
KTH


    ${loading}