Asfaltering av Västra Kopparkärrsvägen, 7 juni - 8 juli

Publicerad 24 maj 2022

Västra Kopparkärrsvägen är i behov av renovering och körbanan kommer därför att asfalteras om. Arbetet utförs dagtid mellan klockan 7 – 16.

Under dagtid kommer det vara begränsad framkomlighet och parkeringsförbud på gatan mellan klockan 7 – 16.

Det kommer vara vakter på plats när asfalteringen utförts. Arbetet kommer att medföra buller.