Anmäl representanter till rådet för funktionsstödsfrågor

Fotograf:

Publicerad 2 juli 2021

Nu är det dags att lämna in intresseanmälan för att delta i rådet för funktionsstödsfrågor. Anmälan är öppen till den 31 augusti. Förvaltningen för funktionsstöd utser representanter till rådet tillsammans med Funktionsrätt Göteborg.

Vad är rådet för funktionsstödsfrågor

Rådet ska vara ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Genom att rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning kan servicen som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

När beslut ska fatta i frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska nämnden kunna ställa frågor till rådet för att samla in synpunkter och förslag till förbättring innan beslut fattas. 

Läs mer om rådet för funktionsstöd. 

Vem kan delta i rådet?

Fördelningen av representanter i rådet ska spegla mottagarna av de stödinsatser som ingår i förvaltningen för funktionsstöd uppdrag. Från föreningar och intresseorganisationer väljs elva representanter ut.

Representanterna fördelas så här:

• Fyra mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd

• Ett mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med förvärvade hjärnskador

• Fyra mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med fysiska funktionsnedsättningar, varav ett vardera för hörsel, syn, rörelse och att tåla vissa ämnen.

• Två mandat fördelas till funktionsrättsföreningar som huvudsakligen representerar personer med psykiska funktionsnedsättningar

Nämnden för funktionsstöd representeras med fem ledamöter, där en är ordförande för rådet. Förvaltningen för funktionsstöd representeras av förvaltningsdirektören och en representant från avdelningen för Kvalitet och utveckling

I reglementet kan du läsa mer om rådet för funktionsstöd.

Vill er förening nominera en representant?

För att nominera en representant till rådet maila: funktionsstod@funktionsstod.goteborg.se. Vi kommer då skicka ett formulär som ska fyllas i för att registrera anmälan.  

Sista anmälningsdag är 31 augusti.