Lekplatsen på Södra Fjädermolnsgatan får ett lyft

Illustrationsplan: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 11 januari 2021

Under början av 2021 kommer lekplatsen nära Svartedalsskolan att rustas upp, även de intilliggande stigarna runt kommer att ses över. Till våren blir det en mjukare och grönare park med mindre asfalt.

Lekplatsen kommer få en ny sandlåda, en ”inte nudda marken-bana” av stock och sten och nya picknick-bord. Nya körsbärsträd kommer även smycka platsen.

Bollplan tas bort

Asfalt och staket byts mot gräsmatta för picknick, lek och spel Bollplanen kommer tas bort för att skapa ett lugnare läge för de som bor nära. Lekplatsen intill har rustats upp och bollplanens 680 m2 blir nu en öppen förlängning av parken där fler olika besökare bjuds in.

Det kommer att sås en kort torräng av gräs som gynnar biologisk mångfald på platsen.

Allt arbete beräknas vara klart till våren 2021