Anhörigstöd i Örgryte-Härlanda

Fotograf:

Publicerad 9 februari 2021

Som anhörig gör du en viktig och betydelsefull insats, och ibland kan även du behöva stöd. Vi erbjuder individuella stödsamtal, rådgivning och information, gruppaktiviteter, utbildningar och föreläsningar, friskvårdsaktiviteter, ”må bra”-aktiviteter och rekreation.

Ändrat program i och med covid-19

Eftersom vi har en pågående pandemi med covid-19 kommer vårt program att utformas utifrån Folkhälsomyndigheten och Göteborgs Stads riktlinjer och rekommendationer.

Är du själv, eller stödjer, hjälper eller vårdar någon som är över 70 år eller är i riskgrupp? Då erbjuds du stöd i form av telefonsamtal, mail, samtal utomhus i din närmiljö och Walk and Talk. Vid gruppaktiviteter är vi utomhus och max fem personer får samlas.

Anhörigkonsulenter

Stadsdelens anhörigkonsulenter finns till för dig som önskar stöd och råd i ditt anhörigskap.

Det finns bland annat möjlighet till individuella stödsamtal. Det kan ske genom besök, hembesök, telefonsamtal eller e-post. Samtalen är under sekretess och du kan vara helt anonym om du så vill, samtalen är kostnadsfria.

För anhörig till någon över 65 år

Ewa Lundin

Telefon: 031-365 63 36
E-post:ewa.lundin@aldrevardomsorg.goteborg.se

För anhörig till någon under 65 år

Eivor Gustafsson

Telefon: 031-365 51 49
E-post:eivor.gustafsson@funktionsstod.goteborg.se

Ge förslag på aktiviteter

Hör gärna av dig till oss anhörigkonsulenter för att komma med förslag på särskilda aktiviteter eller föreläsningar som du som anhörig anser skulle kunna stödja eller hjälpa dig i ditt anhörigskap.

Olika stödalternativ

Din närstående kan ansöka om flera olika former av stöd/ bistånd, bland annat hemtjänst, trygghetslarm, boendestöd, avlösnings-vistelse på korttidsboende, kostnadsfri avlösning i hemmet och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Läs mer om stöd till dig som anhörig.

Övrig verksamhet i området

Hälsoteket

Hälsoteket har ett stort utbud av hälsofrämjande aktiviteter, kurser och föreläsningar. De flesta aktiviteterna är kostnadsfria. Du kan ta del av Hälsotekets aktuella program på Hälsotekets hemsida.

Träffpunktsverksamhet

Det finns tre träffpunkter för seniorer i Kaggeled, Björkekärr, Lunden Under rådande pandemi erbjuds olika aktiviteter i din närmiljö. Träffarna är främst utomhus i smågrupper.

Kontakt: Marika 031-365 64 26, Carina 031-365 54 43

Frivilligcentraler

Mötesplats för människor och bland annat för föreningar och ideellt arbete. 

Frivilligcentralen Knuten

Knuten ligger nära Munkebäckstorget, i Kålltorp på adressen Råstensgatan 4.
Kontakt: Anne-Marie, 031-21 12 54

Frivilligcentralen Pärlan

Pärlan ligger nära Redbergsplatsen och adressen är Danska Vägen 103.
Kontakt: Carola, 031-21 18 86

Övrigt stöd i Göteborgs Stad

Inom Göteborgs Stad finns stöd för dig som har en närstående med missbruk och beroende.
Kontakt: Göteborgs Stads växel, 031-365 00 00

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Erbjuder anpassad information och vägledning om samhällets stöd.
Kontakt: 031-367 98 08 eller lots.for.barn.och.vuxna@funktionsstod.goteborg.se

Övriga verksamheter och aktörer

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte anordnar sorgegrupper och erbjuder samtal. Diakoner leder enskilda samtal, dialog- och gemenskapsgrupper samt samtalsgrupper om sorg och saknad för dig som förlorat någon.
Kontakt med diakon: 031-731 80 40

Anhörigföreningen Göteborg

Anhörigföreningen Göteborg utgår från din situation som anhörig och hälsar dig välkommen som medlem. Medlemsmöte en gång i månaden.

Kontakt: info@anhoriggbg.se, Lena Hultén, 076-015 47 47

Anhörigföreningens hemsida

Anhörigas Riksförbund

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.
Kontakt: anhöriglinjen, 020-023 95 00

Demensförbundet

Arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Demensförbundet har en stödverksamhet i 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet och har cirka 10 400 medlemmar.

Demensförbundets hemsida

Strokeforum

Erbjuder Råd-och Stödgrupper som leds av personal från Stroke Forums team.
Kontakt: 031-342 10 00

Strokeforums hemsida

Bonnavia

Grupper för barn och ungdomar som har en förälder med beroendeproblematik.
Kontakt: 031-13 77 02

Bonavias hemsida

Bojen

Verksamhet för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet. Grupper för barn, ungdomar och föräldrar, även individuellt stöd.
Kontakt: 031-15 01 30

Bojens hemsida

Maskrosbarn

Barn och ungdomar som har en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa. Stödverksamhet i form av torsdagsmys, helg- och lovläger, personliga coacher samt internetstöd.
Kontakt: 073-559 15 32

Föreningen maskrosbarns hemsida

Gyllingen

Pedagogisk gruppverksamhet för barn från 7 år, ungdomar och deras föräldrar. Råd- och stödsamtal för tonåringar och unga vuxna. Anhöriga till någon med psykisk ohälsa.
Kontakt: 031-80 89 92

Gyllenkrokens hemsida