Hitta nya smarta och hållbara resvanor med vårt nya verktyg

Publicerad 13 april 2021

Som du säkert märkt byggs det just nu på många platser i staden. Dessa förändringar gör det enklare än vanligt för dig att bryta gamla vanor och börja med nya, mer hållbara resvanor. För att underlätta det hela ytterligare finns tjänsten Resvana som vi just nu testar för boende och verksamheter i området runt Masthuggskajen.

I tjänsten Resvana finns samlad information om vilka möjligheter, tjänster och infrastrukturlösningar som finns tillgängliga längs din rutt, så att du enkelt kan välja det mest hållbara alternativet.

Mer information om verktyget hittar du på masthuggskajen.se

Har du frågor?

Kontakta Göteborgs Stad.

Information om behandling av personuppgifter

Ändamål

Ändamålet med behandlingen är att kommunicera med, och uppmuntra den registrerade att välja ett mer klimatvänligt ressätt samt följa upp effekten av tjänsten med avseende på förändrade resebeteenden.

Följande kategorier av personuppgifter behandlas:

Identifierings och kontaktuppgifter, såsom namn, adress, mobilnummer, födelsedatum, kön.

Hushålls och boenderelaterade data och kännetecken, såsom boendeform.

Aktivitetsuppgifter, såsom om och när man besökt plattformen och enkäten.

Personuppgiftsansvarig

Så här behandlar trafikkontoret personuppgifter. Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling hos trafiknämnden/trafikkontoret i Göteborgs Stad. 

Göteborgs Stad, Trafikkontoret
031-365 00 00
dso@intraservice.goteborg.se

Behandlingen har sin rättsliga grund i: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, enligt dataskyddsförordningen Artikel 6.1 e.

Nudgd AB behandlar personuppgifterna på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

Illustration av en mobiltelefon med tjänsten resvana, med teckande människor och olika fordon runt omkring.