Asfaltering på Per Dubbsgatan, 10 oktober – 14 oktober

Publicerad 23 september 2022

En del av Per Dubbsgatan behöver asfalteras om. Arbetet utförs kvälls- och nattetid klockan 20.00 – 05.00 under perioden 10 oktober – 14 oktober.

Under arbetet kommer vi att fräsa bort gammal asfalt, byta utslitna brunnar och därefter lägga ny asfalt. Efter utförd asfaltering sker målning och återuppbyggnad av refuger.

Framkomlighet på vägen kommer att vara begränsad under tiden som arbetet utförs, så ta gärna alternativa vägar om det är möjligt. Vi ber om er förståelse för detta.

Arbetet medför ett visst buller.