Till innehåll

Trädflytt inleder upprustningen av Brunnsparken

Upprustningen av Brunnsparken startar i mitten av mars. Till försommaren 2020 ska den vara klar. Foto: Peter SvenssonFotograf: Peter Svensson

Publicerad 11 mars 2019

I mitten av mars börjar de förberedande arbetena inför upprustningen av Brunnsparken till en ljusare, grönare och mer välkomnande plats. Först flyttas träd och sedan toalettbyggnaden. Nästa steg är ledningsomläggningar i augusti. Därefter inleds själva upprustningen av parken.

Upprustningen av parken startar i mitten av augusti och ska enligt plan vara klar i maj nästa år. Efter upprustningen ska Brunnsparken upplevas ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken ska vara tydliga och tre platser öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas; runt fontänen med statyn ”Johanna”, mittplatsen i parken samt utanför Palace.

- Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum, säger projektledare Ylva Offerman, park- och naturförvaltningen.

Läs mer om förberedelserna för upprustningen av Brunnsparken på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling, stadsutveckling.goteborg.se/brunnsparken

    ${loading}