Nya veckor för sophämtning 2021

Publicerad 14 december 2020

Du som i dag har hämtning jämna veckor byter till udda veckor från och med vecka 1 och du som i dag har hämtning udda veckor byter till jämna veckor från och med vecka 1. Sophämtningen löper på som vanligt med hämtning varannan eller var fjärde vecka. Ändringen gäller hela Göteborg förutom Södra skärgården.

2020 är det 53 veckor vilket påverkar hämtningen av restavfall, blandat avfall och grovavfall för dig som har hämtning varannan eller var fjärde vecka. Du som i dag har hämtning jämna veckor byter till udda veckor från och med vecka 1, och du som i dag har hämtning udda veckor byter till jämna veckor från och med vecka 1. På så sätt blir det inget glapp i sophämtningen kring årsskiftet och dina sopor fortsätter att hämtas varannan eller var fjärde vecka. Detta gäller endast restavfall, blandat avfall och grovavfall med hämtning varannan eller var fjärde vecka. 

Det enda du behöver göra är att komma ihåg att du har en ny hämtvecka och ställa ut ditt kärl i tid. Det är samma veckodag som tidigare. 

Exempel varannan vecka:

  • Om du i dagsläget har hämtning jämna veckor så kommer dina sopor att hämtas vecka 48, 50, 52, 1, 3, 5 och så vidare.
  • Om du i dagsläget har hämtning udda veckor så kommer dina sopor att hämtas vecka 49, 51, 53, 2, 4, 6 och så vidare.

Exempel var fjärde vecka:

  • Om du i dagsläget har hämtning vecka 48 kommer dina sopor att hämtas vecka 48, 52, 3, 7 och så vidare.
  • Om du i dagsläget har hämtning vecka 49 kommer dina sopor att hämtas vecka 49, 53, 4, 8 och så vidare.

(Andra frekvensveckor för hämtning var fjärde vecka följer samma mönster.)

Du kommer att kunna se dina nya hämtveckor på Mina sidor från och med 7 januari 2021.

Södra skärgården

Vecka 53 kommer soporna att hämtas som vecka 52 i Södra skärgården. Om du brukar dra fram ditt kärl innan sophämtningen, och vill ha hämtning vecka 53, får du ställa ut det igen. Från och med vecka 1 fortsätter din sophämtning som vanligt.

Ändrad sophämtning vid jul, nyår och trettondagen

Vid jul, nyår och trettondagen hämtas soporna enligt ett annat schema. Det innebär att du som ställer ut ditt kärl inför sophämtning kan behöva göra det en eller flera dagar tidigare, eller senare, än vanligt. Här kan du se om din hämtdag påverkas.