Till innehåll

Närvaro hanteras digitalt i förskolan

Publicerad 22 augusti 2019

Från och med höstterminen 2019 använder Göteborgs Stad ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan.

Syftet med det digitala verktyget är att minska de administrativa uppgifterna och underlätta för både förskolepersonal och vårdnadshavare.

– Förhoppningen är att det här verktyget ska frigöra tid för personalen som de istället kan lägga på att vara med barnen, säger Stefan Osla, chef för digitalisering och innovation på förskoleförvaltningen.

Vårdnadshavare sköter sitt barns vistelsetider* med hjälp av en app, IST Home Skola, i telefonen. Det innebär att både vårdnadshavare och förskolepersonal slipper lappar med scheman. Med hjälp av appen kan vårdnadshavare

  • registrera vistelsetider
  • sjukanmäla barn
  • anmäla ledighet.

Förskolans del av verktyget heter Lämna & hämta och är webbaserat. Där kan förskolepersonalen bland annat se vilka barn som är på plats, ta del av barnens scheman och få tillgång till annan information som är relevant för deras arbete. Med verktyget blir det också enklare för kökspersonalen att se hur många barn som är på plats och hur många portioner och specialkost som de ska tillaga.

Ladda hem appen IST Home Skola

För att använda appen IST Home Skola behöver du en Iphone eller en Android-telefon. Appen finns att ladda hem från App Store eller Google Play
För mer information om hur du gör hittar du på sidan Ändra schema.

*Vistelsetider= den tid som barnet är på förskolan.

    ${loading}