Sammanträdestider för 2022

Publicerad 17 november 2021

Nu har socialnämnden Centrum fastställt mötesplan för 2022. Den innehåller datum, tid och plats för nämndmöten, individutskott och samhällsutvecklingsråd.

Nämndens sammanträden 

Socialnämnden Centrum sammanträder på tisdagar en gång i månaden, med undantag för juli månad. Starttid blir 14.00. Första sammanträdet under 2022 är den 3 januari klockan 10.

Individutskotten 

De två individutskotten ska fortsatt sammanträda varannan vecka på onsdagar. Under sommaren ändras mötesfrekvensen till var tredje vecka. Första sammanträdet under 2022 blir den 5 januari.

Samhällsutvecklingsråd 

Rådet träffas två gånger på hösten och tre gånger under våren. Första sammanträdet under 2022 blir den 11 februari.

Plats 

Sammanträdena för nämnden, individutskotten samt samhällsutvecklingsrådet kommer att äga rum i förvaltningens egen lokal Nämndsalen på Skånegatan 9a där förvaltningen har sitt huvudkontor.

Fastställd mötesplan
Du hittar tjänsteutlåtandet med alla sammanträdestider här.