Här är Angereds Interreligiösa Råd – Tro och Respekt

Fr vä, längst bak: Rickard Ernebäck, Bengt Andreasson, Ali Moeeni. Främre raden: Mahmoud Dayeb, David Djurachkovitch, Mothana Salman, Yvonne Palm, Bajwa Varinder, Frida Dryselius Mulec, Haykanush Hovhannisyan. Sittande: Ahmed Salih, Iman Baroudi.

Publicerad 25 juni 2018

Onsdagen den 20 juni valdes de första församlingsrepresentanterna till Angereds Interreligiösa Råd – Tro och Respekt. Bakom rådet står en majoritet av de religiösa församlingarna i Angered. Tillsammans med stadsdelsnämndens presidium och stadsdelsdirektören ska rådet arbeta för ökad förståelse och respekt i samhället.

I april beslutade 21 religiösa ledare från 14 församlingar och en religiös förening enhälligt att inrätta ett interreligiöst råd i samverkan med Angereds stadsdelsnämnd. I förra veckan valdes de första församlingsrepresentanterna till Angereds Interreligiösa Råd – Tro och Respekt.

Församlingsrepresentanterna är:

Mothana Salman, Al-Welaa Shia församling
Rashid Mohamed, Islamska förbundet
Iman Baroudi, Angereds Islamiska församling
Mahmoud Dayeb, Föreningen för Hjällbo moské
Andrzej Konopka, Paulus av korset Katolska kyrkan
Haykanush Hovhannisyan, Armeniska Apostoliska kyrkan
Frida Dryselius Mulec, Angereds församling Svenska kyrkan
David Djurachkovitch, Sandeslätts Kristna församling
Bengt Andreasson, Rosa Huset Equmeniakyrkan
Bajwa Varinder, Gudvara Shri Guru Singh Sabha Sikher

I rådet ingår dessutom stadsdelsnämndens presidium som består av Ali Moeeni (S), ordförande, Yvonne Palm (V), 1:e vice ordförande och Ahmed Salih (M), 2:e vice ordförande, samt stadsdelsdirektören och en tjänsteperson.

Samverkan och dialog

Angereds Interreligiösa Råd – Tro och Respekt är unikt då det har vuxit fram som ett samverkansprojekt mellan politiker, förvaltning och församlingar i Angered. Bakgrunden är ett samarbete mellan Interreligiösa Centret i Göteborg och stadsdelsnämnden Angereds presidium som startade hösten 2015. Sedan dess har sju dialogmöten med olika teman arrangerats. Under arbetets gång har önskan om ett utökat samarbete vuxit fram.

Ökad förståelse och respekt

Syftet med rådet är att bidra till ökad förståelse och respekt mellan religiösa traditioner och över religionsgränserna. Rådet ska också kunna bidra till ett fungerande samarbete vid social oro och kris samt sprida kunskap om församlingarnas arbete och kommunens uppdrag.

Rådets uppdrag är även att anordna dialogmöten för församlingar i Angered och vara ett forum för dialog, förståelse och samverkan samt ta initiativ till församlingsgemensamma aktiviteter.

Gemensam värdegrund

Rådet och dess arbete bygger på en gemensam värdegrund som utgår från alla människors lika värde, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och diskrimineringslagen.