Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020 klockan 14:52 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Långsiktigt arbete för en trygg stadsdel

Publicerad 22 september 2020

Det pågår ett målmedvetet arbete på Norra Hisingen för att skapa en trygg stadsdel. Efter den senaste tidens händelser förstärktes insatserna ytterligare både från stadsdelens och polisens sida under en period. Nu är läget normalt igen. Men det långsiktiga trygghetsarbetet fortsätter.- Det är viktigt att vi nu fortsätter vårt långsiktiga trygghetsarbete. De som bor och arbetar här ska känna att det är en trygg miljö. Samtidigt har vi en beredskap för om läget skulle förändras och följer läget tillsammans med polisen, säger Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör på Norra Hisingen.

Den förstärkta närvaron under perioden har varit mycket uppskattad och bakom den stod främst SSPF, en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Det var medarbetare från socialtjänsten som var ute och trygghetsvandrade. Fritid hade extra öppet på flera av sina mötesplatser. Polisen var på plats på Selma Lagerlöfs Torg. De som varit ute har kunnat ha en bra dialog och fått möta många av invånarna i stadsdelen.

 Just SSPF har en viktig del i trygghetsarbetet på Norra Hisingen när det gäller att fånga upp olika typer av problem och tillsammans kunna lösa dem. Här bedrivs ett långsiktigt arbete.

- Vi har ett väl fungerande och koordinerat samarbete där vi tack vare det kan identifiera och lösa problem som uppstår tillsammans. Det ger en styrka, säger Alexis Ljungkvist, områdeschef för bistånd och service på Norra Hisingen.


Trygg i Norra Hisingen

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med polisen, med start för några år sedan, också skapat ett samarbete som heter Trygg i Norra Hisingen. Målet är att göra stadsdelen tryggare, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället. Ett viktigt resultat av detta samarbete är att polisen i dag har en tydlig närvaro på olika platser i stadsdelen, och de har en god bild av läget och vet var de behöver vara och göra insatser.

- Genom att göra en löpande och aktuell lägesbild så försöker vi vara på rätt platser och tider för att kunna ingripa mot brott. Men även att arbeta förebyggande mot brott eller ordningsstörande, säger kommunpolis Håkan Bredinge.

Lägesbild ger handlingsplan

Förra hösten startade inom ramen för Trygg i Norra Hisingen en ny form av målmedvetet, kunskapsbaserat arbetssätt för att komma till rätta med de problem som finns i vissa delar av stadsdelen.

Modellen Norra Hisingen arbetar efter är att ta reda på läget, göra en lägesanalys, analysera orsakerna och grundat på detta göra en lägesbild. Det blir efter varje lägesanalys tydligt vilka insatser som ska sättas in. Lägesbilden leder till en handlingsplan med åtgärder.

Lägesbilden summeras månadsvis.

- Över tid är vår erfarenhet att detta metodiska arbetssätt fungerar bättre och bättre, säger Kennet Johansson, trygghetssamordnare i Norra Hisingen.

Och från invånare kommer också tips och information om olika problem i stadsdelen.

Föreningar vuxenvandrar

Nytt från i våras är att föreningar i stadsdelen erbjuds ett extra föreningsbidrag vid genomförande av trygghetsskapande aktiviteter. Detta handlar bland annat om trygghetsvandringar som görs mellan föreningsliv, stadsdelens fältassistenter och trygghetssamordnare. Intresset har varit stort bland föreningarna och hittills har vandringar gjorts i Brunnsbo. Nu fortsätter arbetet under hösten.

- Vi vet av erfarenhet att närvaro av vuxna kvällstid skapar trygghet. Tillsammans med det lokala föreningslivet i områden får vi möjlighet att skapa tillit, gemenskap och trivsel. Det är bra för alla som bor och sysselsätter sig i stadsdelen, säger Inga-Lisa Adler, utvecklingsledare Demokrati och dialog och vikarierande verksamhetsutvecklare för föreningsstöd.

Ny samarbetspartner i Medborgarlöftet

Under förra året skapades och undertecknades också Medborgarlöftet. Det är ett långsiktigt löfte. Bakom Medborgarlöftet finns flera samarbetspartners till stadsdelsförvaltningen på Norra Hisingen. Det är lokalpolisen, grundskoleförvaltningen, Göteborgslokaler, kriminalvården, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret, Framtidskoncernen och Västtrafik.

Nyligen knöts ytterligare en partner till medborgarlöftet, det är Idrotts- och föreningsförvaltningen. Genom samverkan och dialog är medborgarlöftes mål att få bort områden i stadsdelen från listan över utsatta områden. Detta genom olika och ofta


${loading}