Örgryte-Härlandas nämndsammanträde 18 december

Fotograf:

Publicerad 18 december 2019

Olika former av ideellt engagemang var i fokus under onsdagens nämndssammanträde. Nämnden delade ut diplom till Örgryte-Härlandas ungdomsråd samt unga ledare och femton stipendiater fick ta emot stipendier för gott ledarskap. Nämnden fick även information om förvaltningens arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser, bland annat seniorvolontärer. Politikerna fattade beslut om stadsdelens budget för 2020 samt fördelade föreningsbidrag omgång 1 2020.

Några av de ärenden som togs upp på sammanträdet

Fördelning av föreningsbidrag omgång 1, 2020

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fördelar under 2020 bidrag om 493 tkr till föreningar och organisationer som är verksamma i stadsdelen. Bidragen fördelas på två ansökningsomgångar under året varav detta är den första.

Under sammanträdet fattade nämnden beslut om vilka lokala föreningar och organisationer som får föreningsbidrag under omgång 1. Listan över samtliga föreningar och organisationer samt summan på bidragen kan du se i handlingarna inför onsdagens nämndssammanträde.

Ekonomisk rapport för november 2019

November månads resultat visar även denna månad ett plus. Budgetavvikelsen för november uppgick till +5,8 mkr och prognosen för förvaltningen 2019 är en ekonomi i balans.

Budget 2020

Nämnden tog beslut om budget 2020. För en budget i balans behöver förvaltningen göra ramanpassningar som motsvarar 40 mkr. Utöver siffror för varje sektor och förvaltningen i stort innehåller budgeten även en redovisning av de mål och uppdrag stadsdelsnämnden har fått av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag och protokoll

Beslutsunderlag och protokoll efter mötet hittar du under Handlingar och protokoll.