Trafikkontoret breddar gång- och cykelbanan längs E20, mars – maj 2021

Fotograf:

Publicerad 18 mars 2021

Med start 10 mars påbörjar vi arbetet med att bredda gång- och cykelbanan längs E20. Vi kommer att arbeta under våren och beräknar vara klara i maj.

Omläggning på Riddaregatan

För att alla som går och cyklar ska komma fram blir det en mindre omläggning på Riddaregatan. Där breddar vi gångbanan tillfälligt så att även cyklarna får plats.

Under en kortare period senare i vår när vi arbetar på bron kommer de som cyklar och går att få ta en längre omväg via Stockholmsgatan.