Sjuka träd tas ner för att ersättas med nya i Opalparken

Berörda träd i allén

Publicerad 25 maj 2020

I början av 2021 kommer delar av Kastanjeallén vid Opaltorget tas ner, träden tas ner eftersom de är smittade med Phytophtora, en svampliknande mikroorganism som angriper växter. Fler nya träd än tidigare, med bredare variation, kommer att ersätta kastanjerna.

Det rör sig om 27 kastanjer i allén mellan Opaltorget och lillatorget (vid Tynnereds lågpris), som behövs tas ner, dessa kommer ersättas med nya träd. De nya träden kommer att vara av en bredare variation av arter för att minska risken att flera träd drabbas samtidigt av någon sjukdom speciell för en viss trädart. Freemanlönn, Berlineral, Praktkatalpa, Tulpanträd, Ungersk ek och Kärrek är de olika arterna som framöver kommer fylla allén. Mer information om Kastanjeallén, Phytophtora och de nya träden kommer i höst.

Även i den nya Opalparken som börjar byggas under 2022 kommer nya träd att planteras. Här blir det ett 30-tal träd av bland annat Kopparbjörk, Katsura och Magnolia som planteras. Opalparken kommer att stå klar i slutet av 2023. Läs mer om den nya Opalparken.