Nya krav på mätning av värme och tappvarmvatten

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 16 april 2021

Regeringen har beslutat om nya regler, från och med den 1 juli 2021, för att införa individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Detta gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Kravet på individuella mätare för värmesystem till alla lägenheter gäller för de flerbostadshus som har ett primärenergital över 200 kWh/m2. Detta görs för att motivera de enskilda lägenhetsinnehavarna till kostnadsbesparingar och på så sätt få ner den totala energiförbrukningen. 

– Istället för att installera mätare, kan du som fastighetsägare välja att göra andra energibesparande åtgärder på byggnaden, så att energiförbrukningen hamnar under gränsvärdet, säger Carl Albo, byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret.

Kravet för mätning av tappvarmvatten gäller samtliga flerbostadshus, oavsett primärenergital. Vid nyinstallation eller väsentligt ändrad befintlig installation, exempelvis vid ett stambyte då ska IMD-system installeras. Detta för att motivera enskilda brukare att minska varmvattenförbrukningen.

Åtgärderna ska vara utförda senaste 1 juli 2023 eller 2026 beroende på hur fastighetsägarna planerar sina renoveringar. De kan utgå från sin energideklaration som ska vara utförd.

Läs mer på boverket.se: individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten