Håll din bygglovspliktiga uteservering öppen i vinter

Publicerad 18 november 2022

Även i år kan du som krog-, restaurang- och kaféägare ansöka om att ha öppet din uteservering under vintern. Bygglovet förlängs inte automatiskt utan du måste inkomma med en ny ansökan.

Anledningen till att du behöver ansöka om nytt bygglov är att det ställs lite andra krav på en uteservering vintertid, till exempel ska den klara av snö. Du kan ha din vinterservering uppe till och med 31 mars.

Om uteserveringen ska ligga på allmän plats krävs förutom bygglov också markupplåtelse från polisen för att använda platsen. I Göteborgs Stad är det trafikkontoret som hanterar detta. Säkerställ att du har markupplåtelse innan du ansöker om bygglov.

Kom ihåg att uteserveringen får bara användas som servering, inte för förvaring av möbler eller liknande.