Nämndsammanträde i Örgryte-Härlanda 25 november

Fotograf:

Publicerad 18 november 2019

Den ekonomiska utvecklingen är en viktig fråga för stadsdelsnämnden och politikerna kommer under måndagens sammanträde ta del av oktober månads resultat som visar 7,7 mkr plus. En positiv ekonomisk utveckling som beräknas bidra till att förvaltningen har en ekonomi i balans vid årets slut. Ytterligare ärenden som kommer tas upp på sammanträdet är förnyelse av IOP-avtal med frivilligcentralerna i stadsdelarna och verksamhetsöverföring av ungdomsmottagningen till Västra götalandsregionen.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. I början av varje möte har du möjlighet att ställa frågor om de ärenden som står på dagordningen samt andra frågor inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde. Efter frågestunden börjar nämndsammanträdet. Då är du välkommen att sitta med och lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Mötet hålls i Stora salen på Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2.

Några av de ärenden som kommer tas upp på sammanträdet

Förnyelse av idéburet offentligt partnerskap med frivilligcentralerna i stadsdelen

Stadsdelsförvaltningen har avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med två frivilligcentraler i stadsdelen: frivilligcentralen Knuten och frivilligcentralen Pärlan. Frivilligcentralerna är en resurs i stadsdelen och kompletterar den offentliga verksamheten då centralerna möter personer som inte verksamheter i staden möter.

Under 2019 får centralerna ett stöd från SDN på totalt 693 tkr och under sammanträdet kommer nämnden fatta beslut om avtalsnivån för år 2020.

Ekonomirapport för oktober

Oktober månads resultat visar 7,7 mkr plus. En positiv ekonomisk utveckling som beräknas bidra till att förvaltningen har en ekonomi i balans vid årets slut. Bedömningen grundar sig på oktober månads utfall och sannolik effekt på beslutade åtgärder.

Avtal om ungdomsmottagningen Olskroken

Ungdomsmottagningen i Olskroken är en av sex ungdomsmottagningar i Göteborg och vänder sig till kvinnor och män i åldrarna 13–24 år.

I Västra Götaland finns totalt 54 ungdomsmottagningar. VGR är huvudman för 49 av dessa, fem har kommunen som huvudman, samtliga i Göteborgs Stad. Under 2020 kommer Olskrokens ungdomsmottagning organisatoriskt föras över från stadsdelsförvaltningen till Västra Götalandsregionen (VGR). Nämnden kommer under måndagens sammanträde få information om verksamhetsöverföringen.

Dagordning och beslutsunderlag

Dagordning och beslutsunderlag inför mötet hittar du under Handlingar och protokoll. Här kan du också läsa protokoll efter nämndens sammanträden.