Var bor eleverna och på vilken skola går eleverna?

Publicerad 26 oktober 2022

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och att gå i skolan från och med höstterminen det år de fyller sex år. Ett av det viktigaste ansvar grundskoleförvaltningen har är att veta var alla elever som bor i Göteborgs stad går i skolan. Skolinspektionen ger grundskoleförvaltningen kritik för att vi inte arbetar tillräckligt bra med detta. Ofta handlar det om elever som inte längre är kvar i Göteborg.

Vi har tagit kritiken från Skolinspektionen på allvar. Att gå i skolan är både en rättighet och en skyldighet men det är vårt ansvar att se till att en elev får den utbildning hen har rätt till, förklarar Pernilla Palm, chef på placeringsenheten. Vidare menar hon att grundskoleförvaltningen har satt in kraftfulla åtgärder både centralt och lokalt.

Under 2022 har vi haft fler medarbetare som har arbetat metodiskt med skolplikten. Vi har utbildat handläggare inom skolplikt, vad den innebär och hur vi ska arbeta med den, vi har också gjort förändringar inom organisationen för att förbättra hur vi gör när vi utreder en elev som inte är i skolan.

Vi har tydliga rutiner för hur vi ska agera när en elev inte kommer till skolan, både i skolorna och i den centrala förvaltningen. Nu ska vi se till att vi följer rutiner och arbetssätt understryker Pernilla Palm.

Här kan du läsa mer om vad du som
vårdnadshavare behöver tänka på när du och ditt barn ska vara utomlands en
längre tid.