Vägarbete på Aröds industriväg, 11 oktober – sommaren 2022

Fotograf:

Publicerad 1 oktober 2021

Utbyggnaden av Aröds Industriväg är en förberedande entreprenad av projektet Lundbyleden och syftar till att säkerställa gatans funktion i det övergripande trafikala behovet. Arbete utförs på vardagar mellan klockan 06.45 – 16.00.

Gång- och cykelbana planeras på östra sidan av Aröds Industriväg och kommer ge säkrare gång- och cykelytor. Södra delen av Aröds Industriväg ska få en ny sträckning och anslutas till rondellen på Minelundsvägen.

Påverkan av trafikflödet sker under byggarbetet då all trafik leds igenom arbetsområdet, omledning är tyvärr inte möjlig. För verksamheter som har in- och utfart längs med arbetsområdet kommer vi ha öppna säkra vägar.