Anläggningsarbete vid Eketrägatan och Inägogatan, 9 maj - 30 november

Publicerad 11 maj 2022

Arbete ska utföras på gångbanan mellan Eketrägatan och Inägogatan för att förbereda vatten, fjärrvärmen och avlopp inför byggnation av förskola och bostäder. Arbetet kommer utföras vardagar mellan klockan 7 - 16.

Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet på gångbana mellan Inägogatan och Eketrägatan. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om förbi arbetsområde i omgångar.

Ett antal parkeringsplatser intill Eketrägatan kommer att stängas av som etableringsyta.