Klippans Ångbåtsbrygga förstärks med nya pålar

Fotograf: Klippans Bruksbåtförening

Publicerad 21 april 2021

I slutet på april startar underhåll av Klippans Ångbåtsbrygga som beräknas pågå under cirka en månad. Bryggan är i dåligt skick och ur ett kulturminnesperspektiv bedömer park-och naturförvaltningen att den är viktig att bevara. Utöver förstärkning av nya pålar ingår även byte av relingar och träkjolar.

Under en dykarinspektion 2018 konstaterades att bryggan var i dåligt skick och i behov av en restaurering. Bryggan är viktig att bevara dels ur ett kulturminnesperspektiv, dels för att den är en välanvänd och uppskattad plats. Därför kommer nu park- och naturförvaltningen att restaurera bryggan.

Det mest akuta är att ersätta de pålar som blivit hårt angripna av skeppsmask. I samband med pålningen byts även relingar och träkjolar (skydd längs med bryggans långsidor). Det planerade underhållet beräknas pågå under cirka en månad med start den 27 april. Underhållet ska utföras med största varsamhet och med så lite åverkan som möjligt på bryggans ovansida. 

Klippan - då och nu

Tillsammans med sockerbruket från 1810, ingår Ångbåtsbryggan i Klippans naturreservat, beläget strax innan Älvsborgsbron på södra sidan. Klippans hamn hade sina glansdagar under 1600- och 1700-talet och var hemmahamn för Ostindiska Kompaniet. I början av 1960-talet förvarades lotsar och bogserare i den byggnad som idag är Sjömagasinet. Idag är Ångbåtsbryggan hemvist för mindre bruksbåtar samt fritidsbåtar och förvaltas av Klippans Bruksbåtförening.

Bryggan är inte bara en plats för båtintresserade utan även en plats för den som bara vill blicka ut över havet och känna lugnet. Bryggan är ett kulturarv och därmed viktig att bevara för framtida generationer. Både Klippans Bruksbåtförening och bryggans närmsta granne, Sjömagasinet, är mycket positiva till restaureringen.