Beslutat av socialnämnden Centrum 15 juni 2021

Publicerad 28 juni 2021

Nu kan du läsa vad politikerna beslutade om på sitt sammanträde den 15 juni.

Under Handlingar och protokoll på goteborg.se hittar du protokollet från socialnämnden Centrums senaste möte.