Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Upprustning av Pölsebokajen april till september 2020

Pölsebokajen rustas upp och blir grönare. Foto: Göteborgs Stad

Publicerad 13 maj 2020

Med start under våren 2020 rustar park- och naturförvaltningen upp Pölsebokajen.

Först tas ytskiktet på kajen bort och därefter gjuts ny betong på kajen för att få en slät yta.

Mot Monsungatan anläggs stora plana gräsytor med trädplanteringar mot gatan. Gräsytorna kommer delvis att lyftas upp och ramas in av låga murar i betong och cortenstål, som erbjuder sittplatser ner mot älven.

För att bidra med grönska i den annars karga kajmiljön planteras tretton tallar. Under tallarna planteras en lökäng som ger blomning från tidig vår till sen sommar.

Arbetena utförs under dagtid. Upprustningen av kajen ska enligt plan vara klar i september 2020.

${loading}