Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Sju av tio återgick i arbete - lyckad testning av covid-19

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 23 juni 2020

Göteborgs Stads medarbetare ska vara hemma om de är sjuka, även med milda symptom. För att medarbetare snabbt ska kunna jobba igen erbjuds de test av covid-19. Hittills har drygt sju av tio testat negativt och kunnat återgå i arbete inom socialtjänst, vård och omsorg.

Testerna har pågått i ungefär två månader och har utökats efter hand. I mitten av juni hade cirka 1600personer testats.Av dem kunde 73 procent gå till jobbet i stället för att stanna hemma. Anna Malmcrona är HR-chef i Lundby stadsdelsförvaltning och hon gläds över siffrorna.

-Jag tycker att det är fantastiskt att tre fjärdedelar av de som testat sig har kunnat återgå i tjänst. Det är en stor fördel både för verksamheten och på ett personligt plan. Skönt för de som varit oroliga att veta att de inte sprider smitta och bemanningen på verksamheterna blir stabilare, säger hon.

Syftet är att utesluta sjukdomen covid-19 hos de som går hemma med så lindriga symptom att de annars skulle ha jobbat. Det ser olika ut i olika stadsdelar men övergripande för hela staden är det 73 procent av de som gjort testet som har kunnat börja jobba igen. Testet är frivilligt.

-Testningen löper på fortsatt bra, vi har en god organisation inom Göteborgs Stad, säger Mona Lundahl Davies, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Vilka testas?

Medarbetare med så lindriga symtom att de direkt kan återgå i tjänst om provet är negativt efter kontakt med sin chef

Vilka får inte testas?

Medarbetare som inte har några symptom alls, eller som är hemma medpåtagliga symptom.

Hur går testet till?

Testet är ettegentest som medarbetaren genomför själv i svalg, näsa och spott.

Vad visar testet?

Testet visar om personen har eller inte har covid-19-viruset vid provtagningstillfället. Testet visar inte om någon haft viruset innan eller om man är immun mot sjukdomen.

Förvaltningar som ingår i statistiken:

Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum, Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Hisingen, Örgryte-Härlanda, Östra Göteborg, Social resursförvaltning.


    ${loading}