Upptäck tre vandringsleder

Publicerad 22 maj 2020

Det finns många härliga vandringsleder i Göteborg och i våra grannkommuner. Här är tips på tre vandringsleder i olika längd och som helt eller delvis går genom Göteborg.

Bohusleden har något för alla

Bohusleden består av 27 etapper som bjuder på totalt 37 mil av naturskön och omväxlande vandring. Leden sträcker sig genom flera kommuner, från Lindome i söder, vid gränsen mot Halland, till Strömstad i norr.
Bohusleden har längs sin sträckning väldigt olika karaktär. Den södra delen, närmast Göteborg, samt via Kungälv, Uddevalla och Munkedal har etapper som är lättare att ta sig till med både bil och kollektivtrafik och där det går att hitta olika matställen och vatten. Följ länken nedan för att hitta en etapp som passar dig. Planera din vandring väl och packa utifrån etappernas karaktär och grad av service.

Sammanlagt går Bohusleden igenom 11 olika kommuner. Ansvaret för drift och skötsel av Bohusleden ligger på respektive kommun som leden passerar. Genom statliga naturreservat sköts leden av Västkuststiftelsen.

Länk till Bohusledens webbplats: https://bohusleden.se/ (öppnas i nytt fönster)

Etapper 

Längs Bohusleden finns det två etapper som berör Göteborg:

Stensjön - Skatås 8 km , svårighetsgrad medel.
Start vid Skatås motionscentral.

Skatås - Kåsjön 10 km, svårighetsgrad medel.
Etappen slutar vid Kåsjöns badplats.

deletapp längs Delsjön

Hitta till etapperna i Göteborg 

https://bohusleden.se/etapp/2-stensjon-skatas
https://bohusleden.se/etapp/3-skatas-kasjon

Övrigt

Delsjön är delvis ett naturreservat. I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Delsjöns naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Att göra

Vandra, picknick, bad, motion, kafé, grillning, bad, paddla kanot, fågelskådning

Tillgänglighet

Stora delar av sträckan går på släta skogsstigar och är lätt till medelsvår med ett par kortare och lite branta passager.

Toalett 

Finns vid Skatås motionscentral och Kåsjöbadet.

Parkering

Betalparkering vid Skatås och parkering vid Kåsjöbadet.

Cykelparkering

Finns vid Skatås.

Närmaste hållplats

Skatås: Welandergatan
Gunnebo: Gunnebo park
Kåsjön: Åstebo eller Kåsjöbadet

Lärjeleden bjuder på ravinlandskap

Del av Lärjeån, foto Peter SvensonLärjeån slingrar sig genom ett ravinlandskap med vida fält och böljande kullar. Här finns betade hagar och djungellik lövskog. Dalgången har ett rikt växt- och fågelliv. I ån finns både öring och lax. Lärjeleden sträcker sig från Lärjeholm i sydväst till ett stycke bortom Angereds centrum.

Länk till information på goteborg.se 

Att göra 

Vandra, picknick, upplev naturen, skåda fågel, lyssna på vattnet, se spår efter bäver.

Tillgänglighet 

Smal stig som bitvis går på spänger och över broar. Vissa anslutningsstråk är branta.


Toalett 

Finns ej.

Parkering 

Bollplansgatan, Geråshallen, Angereds gård, Angereds centrum.

Cykelparkering 

I anslutning till Angered centrum och Geråshallen. Finns plats att parkera cykel även på andra ställen.

Närmaste hållplats

Du kan gå på Lärjeleden vid olika ställen. Lärjeholm, Hjällboplatsen, Hammarkullen Storås, Angereds centrum, Linnarhultsvägen.

Lilleby – hav, skog och orkidéer

Vy vid Sillvik, foto Peter Svenson


Lilleby naturområde bjuder på en stor variation av naturupplevelser mellan Torslanda-Lilleby-Sillvik. Det går att vandra längs klipporna från Hamnefjället och Sävviken, västerut via Lillebybadet till Sillviksbadet. Därifrån kan man vika söderut in i skogslandskapet mot Sillviks skalgrusbank, ett kommunalt naturreservat med orkidéer och andra ovanliga växter. Genom att fortsätta mot sydost hittar man ett öppat landskapet längs Madbäcken i Tumlehedsdalen. 

 mer om Lärjeånsdalgång 

Övrigt

I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Sillviks naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Hitta till

Sillvik och Lilleby ligger på Hisingen, norr om Tumlehed.
Med bil tar du dig lättast till badplatserna vid Lillebybadet och Sillviksbadet.
Med buss: Buss 23 till exempelvis Sävviken eller Sillviksbadet, eller buss Gul Express eller buss 121 till Lönnrunan.

Att göra

Promenad, fågelskådning, picknick, utsikt, bad, strand.

Tillgänglighet

Hela sträckan går längs mindre grusstigar/mindre promenadvägar.

Toalett 

Vid badplatserna finns toaletter som är öppna under badsäsongen (8 juni-23 augusti). Vid Sillviksbadet finns även friluftstoaletter som har öppet året runt.

Parkering

Finns vid Sillviksbadet och Lillebybadet.

Cykelparkering

Finns vid Sillviksbadet och Lillebybadet.

Närmaste hållplats

Till exempel Sävviken, Lillebybadet, Sillviksbadet, Lönnrunan.

Håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer

Vi har alla ett ansvar att minska risken för smittspridning av Covid 19. Av omsorg om varandra, för allas säkerhet och solidaritet med riskgrupper, tänk på att:

  • alltid hålla avstånd oavsett om du promenerar, tränar, har picknick eller slår dig ner för att vila
  • om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket
  • inte samlas i stora grupper
  • fika och rasta på platser med utrymme
  • ta med ditt skräp hem om det inte finns papperskorg eller om den är full
  • hålla hunden kopplad
  • följ allemansrätten.
Du hittar fler tips på platser att besöka, där du kan vara ute och njuta på säkert avstånd från andra besökare på goteborg.se/utochnjut .