Uppskjuten prisutdelning

Publicerad 26 november 2020

På grund av rådande omständigheter kommer bästa huset i stan att utses först nästa år.

Då det under rådande omständigheter är svårt att genomföra studiebesök vid de byggnader som är nominerade till Per och Alma Olssons fond skjuts arbetet med att utse ”Årets bästa byggnad” upp till nästa år.

Bedömningsprocessen kommer förhoppningsvis genomföras under februari – mars 2021. Efter årsskiftet kan vi därför berätta vilka byggnader som är nominerade och när prisutdelningen kommer att ske.