Handlingar och protokoll

Publicerad 19 december 2018

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder och bolag. Inför varje sammanträde läggs handlingarna här och sedan efter ett sammanträde läggs protokollet upp.

Det är offentlighetsprincipen som ger dig rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar, oavsett vem du är.
På grund av sekretess är vissa handlingar inte publicerade. Vissa personuppgifter är borttagna på grund av dataskyddsförordningen.

Länk till Handlingar och protokoll