80 000 besökte Jubileumsparken 2018

Rekord för antal besökare i Jubileumsparken 2018. Foto: Beatrice Törnros

Publicerad 25 januari 2019

Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter att växa fram mot 2021 och under 2018 besökte drygt 80 000 personer parken. Det är 20 000 fler besökare än föregående år.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.Till jubileumsåret kommer första etappen av parken att stå färdig men redan idag finns bland annat bastu, sötvattenbassäng, saltvattenbassäng, seglarskola, lekplats, en rollerderby-bana, odlingslådor, testodlingar och kafé.

För säsongen 2018 anställdes 27 ungdomar som parkvärdar för att möta besökarna. Ungdomarna representerar olika stadsdelar i Göteborg, intressen, etnicitet och funktionsvariation. De får utbildning bland annat i hjärt- och lungräddning, simundervisning och segling.

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling.

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling.