Det här gäller i förskolan med anledning av coronaviruset covid-19

Publicerad 13 april 2021

Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

För uppdaterad information om coronaviruset covid-19 gå in på www.folkhalsomyndigheten.se. Här finns information på flera språk. 

Det här gäller vid sjukdom

Om ditt barn känner sig sjuk är det mycket viktigt att ni stannar hemma, även om barnet bara känner sig lite sjuk. Det gäller alla som vistas i våra verksamheter. Här kan du läsa mer om symtom på covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Här hittar du de senaste breven till vårdnadshavare om förskolans förhållningsregler när det gäller sjukdom och smittspridning:

Brev till vårdnadshavare om förhållningsregler, sjukdom, pollenallergi, 2021-04-13
Brev till vårdnadshavare om sjukdom och rekommendationer vid resor, 2021-02-18
På lätt svenska: Till vårdnadshavare om sjukdom, 2021-03-23

Vårdnadshavare ska vara kontaktbara varje dag som barnet är på förskolan. Om ditt barn visar symtom på sjukdom kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn. I de fall vårdnadshavare och personal inte är överens bestämmer förskolans rektor om barnet får vara på förskolan eller inte. Personal kan använda visir om de behöver ha nära kontakt med barn som insjuknat i symtom som kan tyda på covid-19.

Självklart stannar även personal på förskolan hemma från jobbet om de är sjuka. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation den 1 oktober, kan det också innebära att personal stannar hemma från jobbet om någon i deras hushåll har testat positivt för covid-19. Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation kring det.

När kan mitt barn komma tillbaka till förskolan efter sjukdom?

Förskoleförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du information om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare.

Vad gäller om vårdnadshavare eller syskon är sjuka?

Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som har förkylningssymtom kan gå till förskolan som vanligt. I hushåll där någon har symtom är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i konstaterad covid-19. Rekommendationen från 1 december 2020 är att barn ska stanna hemma från förskolan om någon de bor tillsammans med har covid-19. Barn ska stanna hemma sju dagar från det att en familjemedlem tagit ett prov som visar pågående infektion av covid-19. Om barnet får symtom under denna tid gäller instruktioner från vården.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller när någon i familjen är sjuk.

Här kan du läsa om varför Folkhälsomyndigheten ändrat reglerna

Sekretess gäller

Vi följer sjukvårdens rekommendationer för hur vi ska informera vid eventuell smitta i verksamheten. Om en person som varit på förskolan med symtom har provtagits och visar sig vara smittad av covid-19 kommer förskolans rektor att skicka ut ett brev på uppdrag av Smittskydd Västra Götaland. Brevet skickas till de som kan ha varit i kontakt med den smittade. I brevet finns instruktioner för hur du ska agera, speciellt när det gäller att vara uppmärksam på symtom.

Vi lämnar inte ut uppgifter kring enskilda sjukdomsfall bland personal eller barn med hänsyn till sekretessen. Du får bara reda på att smittan finns på förskolan, inte vilken person eller avdelning det gäller.

Förskolorna är öppna

Förskoleförvaltningen och Göteborgs Stad följer rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda. 

Utgångspunkt i nuläget är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, eftersom många vårdnadshavare har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera. Vid hög personalfrånvaro samordnar förskolorna verksamheten för att möta behovet av barnomsorg. 

Tänk på att hålla avstånd vid lämning och hämtning

Lämning och hämtning ska ske på ett tryggt vis på våra förskolor. På de förskolor där det är möjligt kommer lämning och hämtning att ske utomhus på grund av de striktare restriktioner som infördes i Västra Götaland i november. På andra förskolor kan det bli andra förändringar, till exempel en gräns för hur många som får komma in i förskolans hall samtidigt.

Rektor beslutar om rutiner på respektive förskola, beroende vilka möjligheter som finns för att minska risken för smittspridning. Rektor ska också se till att vårdnadshavare får information om det blir förändringar när det gäller hämtning och lämning på din förskola.

Vi ber dig som vårdnadshavare att så långt det är möjligt undvika att gå in i förskolans lokaler. Om du måste gå in, håll avstånd och försök att snabbt gå ut igen. Om du önskar tala med pedagogerna en längre stund ber vi dig att ringa till förskolan.

Viktigt med samarbete och god framförhållning

Du kan hjälpa till genom att följa rekommendationerna vid symtom och att i så god tid som möjligt meddela både frånvaro och dag då barnet ska komma tillbaka till förskolan efter ledighet eller sjukdom. Det är extra viktigt att förskola och familjer hjälps åt under denna period. Tack för ditt samarbete!

Om regeringen beslutar om stängning av förskolan

Göteborgs Stads förskolor har öppet tills att regeringen beslutar om annat. Om regeringen beslutar att förskolor i Sverige ska stängas kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.

Mer information om hur du som vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om stängning. Du kan inte anmäla behov innan regeringen kommit med ett sådant beslut.

Om du har frågor om föreskriften och de allmänna råden om samhällsviktiga funktioner ska du kontakta myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För övriga frågor om förskolan kan du kontakta förskoleservice: forskoleservice@forskola.goteborg.se, telefon: 031-365 09 60, telefontider: måndag till fredag 8-16.30.

Förbud om max 8 personer gäller inte förskolan

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förbudet gäller inte förskolan.

Tid på förskolan vid korttidspermittering

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid, så kallad korttidspermittering, har fortsatt rätt till plats i förskolan. Vid behov kan schemat anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan. Detta beslut kan komma att ändras utifrån aktuell situation.

Bestämmelser vid längre ledighet

Enligt Göteborgs Stads regler får barn behålla platsen i två månader vid frånvaro. Utifrån rådande omständigheter är det okej att vara ledig längre än två månader, om vårdnadshavarna betalar förskoleavgiften. Detta gäller till och med den 30 juni 2021. Datumet kan komma att ändras beroende på utvecklingen.

Öppna förskolan är digital tills vidare

På grund av de fortsatta restriktionerna för att bromsa spridningen av covid-19, är öppna förskolans aktiviteter digitala tills vidare. Under den här tiden tar vi inte emot några besökare i Göteborgs Stads öppna förskolor.

På respektive öppen förskolas sociala medier och webbsida på goteborg.se kan du läsa mer om vad som händer just där. På Barnavårdscentralen kan du också få mer information om vart du kan vända dig för att delta i de olika aktiviteter som erbjuds. Här hittar du alla öppna förskolor i Göteborgs stad.

Beroende på läget med smittspridning och restriktioner kan datumet 31 mars komma att ändras.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13.

För sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Så kan du prata med ditt barn

Stadens information för dig som är barn, ung eller vårdnadshavare.
På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med barn om coronaviruset.

Länkar till mer information

Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset.

Information från Folkhälsomyndigheten. 

Information från Folhälsomyndigheten på flera språk.

Information från Smittskydd Västra Götaland.

Information från Krisinformation.se.

Förskolorna följer hygienråden från Västra Götalandsregionens Hygiensjuksköterska, HYFS. Här kan du läsa råden.