Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 14 september 2020 klockan 12:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Så agerar förskoleförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

Publicerad 2 september 2020

Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen gällande covid-19. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

För uppdaterad information om coronaviruset covid-19 gå in på www.folkhalsomyndigheten.se. Här finns information på flera språk. 

Det här gäller vid sjukdom

Om ditt barn känner sig sjuk är det mycket viktigt att ni stannar hemma, även om barnet bara känner sig lite sjuk. Det gäller alla som vistas i våra verksamheter. Här kan du läsa mer om symtom på covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

När kan mitt barn komma tillbaka till förskolan efter sjukdom?

Förskoleförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På deras hemsida hittar du uppdaterad information om när ditt barn kan gå tillbaka till förskolan.

Sekretess gäller

Vi följer sjukvårdens rekommendationer för hur vi ska informera vid eventuell smitta i verksamheten. Om en person som varit på förskolan med symtom har provtagits och visar sig vara smittad av covid-19 kommer förskolans rektor att skicka ut ett brev på uppdrag av Smittskydd Västra Götaland. Brevet skickas till de som kan ha varit i kontakt med den smittade. I brevet finns instruktioner för hur du ska agera, speciellt när det gäller att vara uppmärksam på symtom.

Vi lämnar inte ut uppgifter kring enskilda sjukdomsfall bland personal eller barn med hänsyn till sekretessen. Du får bara reda på att smittan finns på förskolan, inte vilken person eller avdelning det gäller.

Förskolorna är öppna

Förskoleförvaltningen och Göteborgs Stad följer rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda. 

Utgångspunkt i nuläget är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, eftersom många vårdnadshavare har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera. Vid hög personalfrånvaro samordnar förskolorna verksamheten för att möta behovet av barnomsorg. 

Viktigt med samarbete och god framförhållning

Du kan hjälpa till genom att följa rekommendationerna vid symtom och att i så god tid som möjligt meddela både frånvaro och dag då barnet ska komma tillbaka till förskolan efter ledighet eller sjukdom. Det är extra viktigt att förskola och familjer hjälps åt under denna period. Tack för ditt samarbete!

Om regeringen beslutar om stängning av förskolan

Göteborgs Stads förskolor har öppet tills att regeringen beslutar om annat. Om regeringen beslutar att förskolor i Sverige ska stängas kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.

Mer information om hur du som vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om stängning. Du kan inte anmäla behov innan regeringen kommit med ett sådant beslut.

Om du har frågor om föreskriften och de allmänna råden om samhällsviktiga funktioner ska du kontakta myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För övriga frågor om förskolan kan du kontakta förskoleservice: forskoleservice@forskola.goteborg.se, telefon: 031-365 09 60, telefontider: måndag till fredag 8-16.30.

Förbud om max 50 personer gäller inte förskolan

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förbudet gäller inte förskolan.

Tid på förskolan vid korttidspermittering

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid, så kallad korttidspermittering, har fortsatt rätt till plats i förskolan. Vid behov kan schemat anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan. Detta beslut kan komma att ändras utifrån aktuell situation.

Bestämmelser vid längre ledighet

Enligt Göteborgs Stads regler får barn behålla platsen i två månader vid frånvaro. Utifrån rådande omständigheter är det okej att vara ledig längre än två månader, om vårdnadshavarna betalar förskoleavgiften. Detta gäller till och med den 31 december 2020. Datumet kan komma att ändras beroende på utvecklingen.

Öppna förskolan är öppen

Alla de 21 kommunala öppna förskolorna i Göteborg håller fortsatt öppet. De allra flesta erbjuder nu utomhusverksamhet. På goteborg.se/oppnaforskolan kan du hålla dig uppdaterad om vad din närmsta öppna förskola erbjuder. Tänk på att stanna hemma om du eller ditt barn visar sjukdomssymtom som beskrivs ovan.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13.

För sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Så kan du prata med ditt barn

Stadens information för dig som är barn, ung eller vårdnadshavare.
På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med barn om coronaviruset.

Länkar till mer information

Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset.

Information från Folkhälsomyndigheten. 

Information från Folhälsomyndigheten på flera språk.

Information från Smittskydd Västra Götaland.

Information från Krisinformation.se.

Förskolorna följer hygienråden från Västra Götalandsregionens Hygiensjuksköterska, HYFS. Här kan du läsa råden. 

${loading}