Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 3 april 2020 klockan 15:38 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Här hittar du samlad och uppdaterad information.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Så agerar förskoleförvaltningen med anledning av coronaviruset covid-19

Publicerad 20 mars 2020

Vi vet att det finns oro för smitta när det gäller coronaviruset covid-19. Förskoleförvaltningen följer aktivt utvecklingen. Vi arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

För uppdaterad information om coronaviruset covid-19 gå in på www.folkhalsomyndigheten.se. Här finns information på flera språk.

Det här gäller vid sjukdom

Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Det gäller alla och även om du bara känner dig lite sjuk. Folkhälsomyndigheten meddelar att symptomen för covid-19 framför allt är feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

Ditt barn ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Alla ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan.

Friska barn behöver inte stanna hemma om någon annan person i familjen är sjuk. Men det är viktigt att vara uppmärksam på symtom i familjer eller hushåll där någon är sjuk.

Förskolorna är öppna

Förskoleförvaltningen och Göteborgs Stad följer rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda.

Utgångspunkt i nuläget är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, eftersom många vårdnadshavare har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera. Vid hög personalfrånvaro samordnar förskolorna verksamheten för att möta behovet av barnomsorg.

Viktigt med samarbete och god framförhållning

Eftersom många är frånvarande både bland barn och personal är det en utmaning att planera bemanning och måltider, med mera. Du kan hjälpa till genom att i så god tid som möjligt meddela både frånvaro och dag då barnet ska komma tillbaka till förskolan efter ledighet eller sjukdom. Det är extra viktigt att förskola och familjer hjälps åt nu under denna ansträngda period. Tack för ditt samarbete!

Om regeringen beslutar om stängning av förskolan

Göteborgs Stads förskolor har öppet tills att regeringen beslutar om annat. Om regeringen beslutar att förskolor i Sverige ska stängas kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.

Mer information om hur du som vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om stängning. Du kan inte anmäla behov innan regeringen kommit med ett sådant beslut.

Om du har frågor om föreskriften och de allmänna råden om samhällsviktiga funktioner ska du kontakta myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För övriga frågor om förskolan kan du kontakta förskoleservice: forskoleservice@forskola.goteborg.se Telefon: 031-365 09 60, Telefontider: mån-fre 8-16.30.

Förbud om max 50 personer gäller inte förskolan

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär att max 50 personer får delta. Förskolor och skolor, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förbudet. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel eller köpcenter.

Vistelsetid vid korttidspermittering

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid med anledning av virusets spridning har fortsatt rätt till plats. Förvaltningen ser ingen anledning att begränsa tiden till ett bestämt antal timmar, utan schemat anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan. Detta beslut kan komma att ändras utifrån aktuell situation.

Patientsekretess gäller

Vi följer sjukvårdens rekommendationer för hur vi ska informera vid eventuell smitta i verksamheten. Vi lämnar inte ut uppgifter kring sjukdomsfall bland personal eller barn med hänsyn till patientsekretessen.

Öppna förskolan är öppen

Alla de 21 kommunala öppna förskolorna i Göteborg håller fortsatt öppet. De allra flesta erbjuder nu utomhusverksamhet. På goteborg.se/oppnaforskolan kan du hålla dig uppdaterad om vad din närmsta öppna förskola erbjuder. Tänk på att stanna hemma om du eller ditt barn visar sjukdomssymtom som beskrivs ovan.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13.

För sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Så kan du prata med ditt barn

På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med barn om coronaviruset.

Länkar till mer information

Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset.

Information från Folkhälsomyndigheten.

Information från Folhälsomyndigheten på flera språk.

Information från Smittskydd Västra Götaland.

Information från Krisinformation.se.

Förskolorna följer hygienråden från Västra Götalandsregionens Hygiensjuksköterska, HYFS. Här kan du läsa råden.

    ${loading}