Äldreboende blir vård- och omsorgsboende och några boenden får nya namn

Högsbotorpshemmet byter till namnet Högsbotorps vård- och omsorgsboende. Foto: Cecilia Karlsson

Publicerad 14 januari 2021

Nu ändras benämningen äldreboende till vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad.

Benämningen vård- och omsorgsboende utgår från personens behov av stöd och hjälp och beskriver därmed bättre vad som erbjuds på boendet, säger Tina Isaksson, som från 4 januari 2021 är avdelningschef för
Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden i den nya äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Nya namn enligt en gemensam standard

Samtidigt har namnen på Göteborgs Stads 52 kommunala äldreboenden setts över för att få en gemensam standard.

Inget namn på ett boende ska i fortsättningen kunna associeras med institution, inte heller ska det innehålla ett gatunamn, säger Tina Isaksson.

Sammanlagt kommer ett tjugotal boenden att få nya namn, medan övriga endast får den nya benämningen vård- och omsorgsboenden.

- Vi genomför namnbytena nu, i samband med införandet av vår nya förvaltning, säger Tina Isaksson. 

Skyltar med de nya namnen, inne och ute, kommer att sättas upp efterhand för alla vård- och omsorgsboenden.