Tillfälligt ändrade regler på grund av RS-virus

Publicerad 21 december 2022

På grund av hög smittspridning av RS-virus ändras reglerna tillfälligt när det gäller ledighet från kommunal förskola och pedagogisk omsorg. De barn i förskolan som har syskon upp till 12 månader tillåts vara frånvarande i mer än två månader.

Enligt Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg avslutas ett barns förskoleplacering om barnet är frånvarande i mer än två månader. På grund av pågående smittspridning av RS-virus ändras reglerna tillfälligt när det gäller ledighet vid nyplacering, introduktion och övrig ledighet. Följande gäller:

Tillfälliga regler fram till 28 februari 2023 

  • Reglerna gäller endast för barn i familjer där yngre syskon upp till 12 månader finns i hemmet. 
  • Vid nyplacering/introduktion: barn tillåts att vara frånvarande i mer än två månader. Vårdnadshavaren behöver fortfarande betala avgiften, ha genomfört introduktionssamtal och att frånvaron sker efter dialog med förskolan. 
  • Vid ledighet: barn tillåts vara frånvarande i mer än två månader utan att placeringen avslutas, om avgiften betalas och frånvaron sker efter dialog med förskolan. 
  • Avstegen från reglerna gäller fram till den 28 februari 2023.