Asfaltering av gångbanor och körbana på Legendgatan, 15 april – 12 maj

Publicerad 14 april 2021

Då Legendgatan är i behov av renovering kommer vi asfaltera gångbanorna och körbanan. Arbetet utförs dagtid 15 april till 12 maj klockan 7 – 16.

Under arbetets gång kommer det var begränsad framkomlighet och parkeringsförbud kommer gälla på gatan. Gångbanor kommer delvis stängas av. Det kommer vara vakter på plats när asfalteringen utförts.

Arbetet medföra buller.