Feriejobbare gör staden höstfin

Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 2 november 2021

Tidigare har feriejobb varit synonymt med sommarjobb men från och med höstlovet kommer feriejobb finnas året runt på park- och naturförvaltningen. Satsningen görs för att erbjuda stadens ungdomar ett meningsfullt arbete och en väg in i framtida arbetslivet samt att göra staden mer höstfin.

Vi hoppas att ungdomarna får upp ögonen för hur mycket jobb som sker bakom kulisserna och hur viktigt det är att hålla Göteborg rent. Vi vill att ungdomarna ska se sig själva som ambassadörer för stadens parker och grönområden och att de sedan sprider vidare detta till sina vänner, säger David Gutierrez Arvidsson, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Under höstlovet, vecka 44, kommer 36 gymnasieelever att feriearbeta inom park- och naturförvaltningen. Arbetsuppgifter går ut på att hålla staden ren och fin. Detta görs genom att exempelvis plocka skräp, rensa ogräs och kratta löv på lekplatser och i parker. Målet är även att lära ungdomarna om ansvarstagande, då flera aldrig arbetat tidigare, och att ungdomarna lämnar med en känsla av att arbeta är roligt och meningsfullt.

I slutänden hoppas vi att ungdomarna lär sig att respektera naturen och stadens befolkning genom att hålla rent i staden. Vi vill visa att park- och naturförvaltningen tror på stadens ungdomar, säger David Gutierrez Arvidsson.

I somras tog förvaltningen emot 215 ungdomar och 15 handledare och detta är första gången som förvaltningen tar emot ungdomar under höstlovet. Målsättningen är under 2022 att ta emot feriearbetande ungdomar under alla årets lov och skapa en attraktiv arbetsplats för stadens ungdomar.