Park- och naturförvaltningen får inte bekosta skötseln av kor i Välens naturreservat

Publicerad 28 december 2021

Park- och naturförvaltningen har under hösten undersökt vilka möjligheter som finns för att fortsätta att ha kor i Välens naturreservat. Det har gjorts i samråd med Västra Frölunda Naturvårdsförening som äger korna. Utredningen visar att förvaltningen inte får stå för kostnaden för skötsel och vinterbete och ansvaret hamnar därför på föreningen.

Förvaltningen har undersökt tre alternativ och haft dialog med naturvårdsföreningen under hösten. Alternativen som undersökts var om det går att fortsätta som idag, om det kan inrättas en övergångsperiod på två år där förvaltningen fortsätter stå för kostnaderna samt om det går att få en extern djurhållare att ha hand om djuren vintertid. Inget av dessa alternativ är möjligt att genomföra.

Anledningen är att kommunen ska behandla alla sina medlemmar likadant, den så kallade likställighetsprincipen. Park- och naturförvaltningen får inte bekosta skötseln av korna, då det vore att särbehandla Västra Frölunda Naturvårdsförening. Att upphandla en extern djurhållare går inte heller då det bryter mot lagen om offentlig upphandling, då förvaltningen genom detta hade bekostat skötseln. Förvaltningen får inte heller betala ut ett bidrag till föreningen för att täcka kostnaderna för skötseln.

Korna i Välens naturreservat har funnits på platsen under en längre tid. För att Västra Frölunda Naturvårdsförening ska få möjlighet att ta hand om korna och hitta en ny lösning kommer förvaltningen att bekosta skötseln under en övergångsperiod, fram till 31 oktober 2022.

Skötseln och vinterbetet betalas idag av park- och naturförvaltningen, som kostar ungefär 700 000 kronor per år. Dessa pengar kommer istället att läggas på naturvårdande åtgärder av bland annat Välens naturreservat. Exempelvis förbättrade naturstigar, förbättrad naturentré, och nödvändiga naturvårdande insatser.