Groddjur, kaveldun och dammar - upptäck Göteborgs våtmarker

Publicerad 10 juni 2020

Våtmarker är en naturtyp som är blöt större delen av året. De är viktiga för växter och djur, men även för oss människor, när klimatförändringarna leder till att vi får mer regn. Färre våtmarker innebär att vattnet rör sig snabbare genom landskapet med minskad rening och ökad risk för översvämning som resultat.

De större våtmarkerna i Göteborg med en yta större än 10 hektar (cirka 20 fotbollsplaner) täcker drygt 2 procent av landytan. Här finns allt från näringsfattiga mossar och sumpskogar i öster till mer rika strandängar och kärr. Förutom att de gör nytta för klimat och biologisk mångfald, bjuder de på sinnrika upplevelser. Välkommen ut till Göteborgs våtmarker!

Läs mer om våtmarker här.

Groddjur och koloniliv i Gärdsås mosse

Foto av vatten vid Gärdsås mosseGärdsås mosse ligger i Bergsjön och gränsar till Kortedala. Här finns våtmarker med groddjur och ett rikt fågelliv. Men här finns också kolonilotter och en omväxlande natur. Vid Hällkistan, som är en fornminnesgrav vid Siriusgatankan, kan du slå dig ner och ha picknick och läsa om hur det såg ut förr i tiden i området. Föreningen Galaxen, som ligger intill, leder olika typer av aktiviteter och har djur som betar i området. Länk till Galaxen med info om öppettider.

Länk till information på goteborg.se

Hitta hit

Gärdsås mosse ligger i Bergsjön och gränsar till Kortedala.

Att göra

Se på djuren från Galaxens fritids lantgård, promenera, höra fåglarna kvittra och upptäck mötesplatserna. Läsa och lära om forntiden vid Hällkistan på Siriusgatan. Picknick.

Tillgänglighet

Platt område som det är relativt lätt att röra sig i, flera nära kommunikationer och cykelstråk.

Toalett

Finns ej.

Parkering

Gärdsås Torg, intill bensinstationen på Siriusgatan.

Cykelparkering

Finns ingen specifik cykelparkering utsatt, men det finns utrymme till att ställa sin cykel.

Närmaste hållplats

Galileisgata (spårvagn), Siriusgatan (buss), Gärdsås Torg (buss).

Bild på entréstolpar till Hisingsparken, gångväg i grusunderlag och lövträd längs vägen. Fotograf: Peter Svenson

Hisingsparken bjuder på tre våtmarker och ännu fler naturtyper

Hisingsparken är Göteborgs största park. Den innehåller många naturtyper, men domineras av hällmark och tallskog. Här finns flera våtmarksområden: Slätta Damm, Klare Mosse och Gunnestorps mosse. I dem finns insjöväxter som vass, kaveldun tillsammans med moss- och kärrväxter som sileshår, ängs- och tuvull. I området finns många gångvägar och stigar att röra sig på för att uppleva naturen i området.

Hisingsparken är även ett idrottsområde med bollplaner, ishall och klubbstugor. Vid Grimbo finns bangolf och bågskytte. Kättilsröd 4H-gård är ett trevligt utflyktsmål för barnfamiljerna och i Hisingsparken finns också en av Göteborgs fyra utflyktslekplatser, här hittar du lekplatsen bondgården och en bit därifrån ligger lekplatsen fruktträdgården.

Länk till information om Hisingsparken på goteborg.se

Hitta till

Området nås med bil från Björlandavägen och Tuvevägen.

Att göra

foto på Hisingsparkens våtmark, med vatten och gräs.I området finns ett café vid Slätta damm, bangolf, bågskytte, flera motionsslingor och lekplatser. På båda sidor om Slätta damm finns fina utsiktsplatser.

Tillgänglighet

Delarna runt lekplatsen frukträdgården, de norra delarna av Gunnestorps mosse och bort mot Kättilsröd 4H-gård har en bra tillgänglighet. Lekplatserna är tillgänglighetsanpassade. Övriga delar av Hisingsparken kan vara backiga och svåra att ta sig fram med rullstol och barnvagn.

Toalett

Finns sommartid vid områdets två lekplatser.

Parkering

Det finns parkeringar bland annat vid Slättadammsgatan, Gamla Gunnestorpsvägen, Klaremossevägen och Tuve ishall.

Cykelparkering

Finns vid Tuvevallen och Bjurslätts torg.

Närmaste hållplats

Grimbo, Bjurslätts torg, Bjurslättsliden, Klara, Hinnebäcksgatan.

Svankälla rikt fågelliv och våtmarksmosaik

Foto på Svankälla våtmarkSvankälla våtmarkspark ligger i Gerrebacka på norra Hisingen. Området består till största delen av en våtmarksmosaik och dammarna i våtmarkens mitt har tidigare använts för fiskodling. Området runt våtmarkerna mest huvudsakligen av löv- och barrskog samt bebyggelse.
Gångvägar löper kring våtmarksparken, som kanske är mest känd för sitt rika fågelliv.
Länk till information om Svankälla våtmarkspark på goteborg.se

Hitta till

Närmaste adress är Svankälleliden.

Att göra

Promenader (gångvägen runt är knappt två kilometer), se en spännande flora, groddjur och fågelliv.

Tillgänglighet

God, då det mestadels är ett platt område.

Toalett

Finns ej.

Parkering

Finns vid Svankälleliden.

Cykelparkering

Finns ingen specifik cykelparkering utsatt.

Närmaste hållplats

Mystängen, Ridhästvägen och Gerrebacka gård.

Foto på gångväg med grusunderlag i Svankälla

Håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer

Vi har alla ett ansvar att minska risken för smittspridning av Covid 19. Av omsorg om varandra, för allas säkerhet och solidaritet med riskgrupper, tänk på att:

  • alltid hålla avstånd oavsett om du promenerar, tränar, har picknick eller slår dig ner för att vila
  • om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket
  • inte samlas i stora grupper
  • fika och rasta på platser med utrymme
  • ta med ditt skräp hem om det inte finns papperskorg eller om den är full
  • hålla hunden kopplad
  • följ allemansrätten.
Du hittar fler tips på platser att besöka, där du kan vara ute och njuta på säkert avstånd från andra besökare på goteborg.se/utochnjut .