Till innehåll

Hur och när vi sopar rent efter vintern

Publicerad 4 mars 2019

Trafikkontoret som ansvarar för gaturenhållningen sopar gång- och cykelbanor, gator och torg rena från flis och grus. Arbetet pågår alla dygnets tider. Dels är vissa gator reglerade så att arbetet görs nattetid, dels försöker vi att få upp gruset så snabbt som göteborgarna önskar och tar alla dygnets timmar till hjälp.

Gång- och cykelbanor

När vintern är över ska all flis på gång- och cykelbanor vara borta senast 30/4.

Bostadsgator

Bostadsgatorna ska vara rensopade senast 31/5

Övriga platser

Övriga platser ska vara rensopade senast 31/5.

Läs mer om sopning av gator här.

    ${loading}